Kontaktuppgifter

Ab El-Ho Oy

Industrivägen 6
FI68910 Bennäs

Tel +358 6 788 8000

E-post: elho(at)elho.fi

förnamn.efternamn(at)elho.fi

Försäljning

Juha Änkö
Försäljningschef
Västeuropa
juha.anko(at)elho.fi
Heinrich Bührke
Försäljning
Mellaneuropa
info(at)ballenwickler.de
Mattias Vuojärvi
Försäljning
Finland
Baltikum
mattias.vuojarvi(at)elho.fi
Martin Enell
Försäljning
Östeuropa
Asien
Australien
martin.enell(at)elho.fi
Michael Johansson
VD / Försäljning
Nordamerika
Mellanöstern
michael.johansson(at)elho.fi
Katja Koivusalo
Försäljningsassistent
katja.koivusalo(at)elho.fi
Teija Penttilä
Försäljningsassistent
teija.penttila(at)elho.fi

Eftermarknad

Christoffer Dahlin
Försäljning, reservdelar
christoffer.dahlin(at)elho.fi
Johannes Nyman
Försäljning, reservdelar, Marknadsföringskoordinator
johannes.nyman(at)elho.fi