Skörd av foder. Borttagning av stenar. Röjning av sly.

Detta är vad vi på ELHO fokuserar på. Vi tror på specialisering, för det är bara genom att specialisera sig
som man kan bli en riktig expert inom sitt område.

Harvesting
Stonepicking
Mulching